O konkursie

Czym jest Linguist?

Linguist to konkurs języka angielskiego organizowany przez Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopalińskiego. Jego celem jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą i literaturą krajów, w których język ten jest obowiązującym. Dzięki Linguistowi uczniowie podnoszą swoje umiejętności językowe, wzbogacają słownictwo z różnych dziedzin, a także mają okazję spotkać się z rówieśnikami, porównując umiejętności i nawiązując nowe znajomości.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych; dla tych, którzy lubią język angielski, chętnie się go uczą, a jednocześnie chcą się sprawdzić w zakresie gramatyki, reagowania językowego, wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz słownictwa z przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Zapraszamy ludzi otwartych, odważnych i chętnych na to, by Linguist stał się dla nich początkiem wyjątkowej przygody.

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą wykazać się średnią ocen za I półrocze klasy ósmej nie mniejszą niż 4,5. Warunkiem przyznania Linguista jest uzyskanie przez ucznia średniej ocen minimum 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Aby korzystać ze stypendium uczeń-stypendysta musi przez cały okres nauki w liceum utrzymać średnią ocen na poziomie minimum 4,0 w klasyfikacji rocznej.

Co można wygrać?

Wartość nagrody głównej wynosi ponad 20 tysięcy złotych!

Główną nagrodą jest bowiem stypendium umożliwiające bezpłatną naukę w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Kopalińskiego. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a prowadzący ich nauczyciele zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu. Konkurs pozwala na zdobycie wiedzy o własnych umiejętnościach oraz o poziomie używanego języka.

Kiedy odbywa się konkurs?

Linguist organizowany jest corocznie w maju. Informacje o dacie i godzinie oraz szczegółowym regulaminie przekazywane są do szkół regionu bielskiego i okolic. Informacje o konkursie można znaleźć również w Aktualnościach szkoły na stronie internetowej: www.kopalinski.edu.pl.

Archiwum testów >>> ZOBACZ

Zapraszamy do udziału! Good luck!